Tin đọc nhiều nhất
Thống kê
Đang online    : 206
Lượt truy cập : 860615
Đại hội cổ đông thường niên - bất thường
Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Giấy xác nhận (uỷ quyền tham dự).


3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

4. Đại hội đồng cổ đông năm 2019.


5. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông.

6. Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.

7. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

9. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

10. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

11. Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.


12. Thông qua chủ trương ký hợp đồng và uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt nội dung hợp đồng Bọc ống giai đoạn 2 - Dự án đường ống NCS2 điều chỉnh.

13. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

14. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Bọc ống DKVN.

15. Miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty (ông Nguyễn Văn Quang).

16. Bầu Kiểm soát viên Công ty PVCoating ( Bà Tô Thị Huyền).

17. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (dự thảo).

18. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (dự thảo).
Thông tin khác
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVCOATING năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2018 (26/03/2018)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2017 (09/03/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVCOATING năm 2016 (13/10/2016)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2016 (25/4/2016)
Dự án tiêu biểu
Đối tác khách hàng
BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Sản phẩm dịch vụ    |    Dự án    |    HSEQ    |    Tin tức    |    Thông tin cổ đông    |    Liên hệ
Bản quyền © 2009 - 2015 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 2B khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Điện thoại: (84-254) 3 924 456  -   (84-254) 3 924 458  -  Fax: (84-254) 3 924 455  -  Email: info@pvcoating.vn, thongtin@pvcoating.vn
Designed & Developed by EMSVN.COM