Tin đọc nhiều nhất
Thống kê
Đang online    : 375
Lượt truy cập : 737413
Báo cái tài chính - Báo cáo quản trị - Báo cáo thường niên
2022

♦   Báo cáo tài chính quý I năm 2022

♦   Báo cáo tài chính quý II năm 2022
♦   Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2022
♦   Báo cáo tài chính quý III năm 2022
♦   Báo cáo tài chính quý IV năm 2022
♦   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022


2021

♦   Báo cáo tài chính quý I năm 2021

♦   Báo cáo tài chính quý II năm 2021

♦   Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2021

♦   Báo cáo tài chính quý III năm 2021

♦   Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

♦  
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021


2020

♦   Báo cáo tài chính quý I năm 2020

♦   Báo cáo tài chính quý II năm 2020

♦   Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020

♦   Báo cáo tài chính quý III năm 2020

♦   Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

♦  
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020


2019

♦   Báo cáo tài chính quý I năm 2019

♦   Báo cáo tài chính quý II năm 2019

♦   Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2019

♦   Báo cáo tài chính quý III năm 2019

♦   Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

♦  
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019


2018

♦   Báo cáo tài chính quý I năm 2018

♦   Báo cáo tài chính quý II năm 2018

♦   Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2018

♦   Báo cáo tài chính quý III năm 2018

♦   Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

♦  
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018


2017

♦   Báo cáo tài chính quý I năm 2017

♦   Báo cáo tài chính quý II năm 2017

♦   Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017

♦   
Báo cáo tài chính quý III năm 2017
             ♦   Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

             ♦   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

2016

             ♦   Báo cáo tài chính quý I năm 2016

             ♦   Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2016

             ♦   Báo cáo tài chính quý III năm 2016
             ♦   Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

             ♦   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

2015         
  ♦   Báo cáo tài chính quý I năm 2015  
 
  ♦  
 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

  ♦   Báo cáo tài chính quý III năm 2015
  ♦   Báo cáo tài chính quý IV năm 2015

  ♦   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

2014
   ♦   Báo cáo tài chính quý I năm 2014
   ♦   Báo cáo tài chính quý II năm 2014

   ♦   Báo cáo tài chính quý III năm 2014
   ♦   Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

   ♦   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

2013
   ♦   Báo cáo tài chính năm 2013
 
Thông tin khác
Báo cáo quản trị
Báo cáo thường niên
Dự án tiêu biểu
Đối tác khách hàng
BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Sản phẩm dịch vụ    |    Dự án    |    HSEQ    |    Tin tức    |    Thông tin cổ đông    |    Liên hệ
Bản quyền © 2009 - 2015 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 2B khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Điện thoại: (84-254) 3 924 456  -   (84-254) 3 924 458  -  Fax: (84-254) 3 924 455  -  Email: info@pvcoating.vn, thongtin@pvcoating.vn
Designed & Developed by EMSVN.COM